წესები და პირობები

წესები და პირობები

აღნიშნული ვებგვერდი www.ganvadebebi.ge წარმოადგენს შპს „განვადებები“-ის (ს/კ400299422) საკუთრებას.

თუ თქვენ ახორციელებთ ჩვენი საიტით სარგებლობას ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენს წესებსა და პირობებს

1. ზოგადი პირობები
 

1.1. კომპანიის ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ:

1.1.1. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია ამ ხელშეკრულებით, კანონმდებლობით და სხვა დადგენილი წესებით.

1.1.2. ხართ 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი და გაქვთ უფლებამოსილება დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება.

1.1.3. დაიცავთ ინტელექტუალურ და საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთ საიტის ან მისი ნაწილის რაიმე სახით კოპირებას.

1.1.4. დაიცავთ თქვენი ანგარიშის მონაცემებს მესამე პირებიგან, არ გადასცემთ მომხმარებლის ინფორმაციას რაც შემდგომში შეიძლება გახდეს თქვენი ანგარიშით სარგებლობის მიზეზი.

1.1.5. წარმოადგენთ ჩვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ზუსტად და სრული სიზუსტით რათა შეუფერხებლად მოხდეს მომსახურების მიღება

2. პროდუქტის შეძენა, რეგისტრაცია

2.1. პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია რეგისტრაციის გავლის გარეშე. საიტზე სასურველი ნივთის არჩევით და შეკვეთის გაფორმებით.

2.2. მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა და რეგულაციების ქვეშ.

2.3. შეძენილი ნივთის უკან დაბრუნება არ ხდება შესაძლებელია გაცვლა სხვა მოდელში, ასევე თუ ნივთს აქვს პრობლემა ხარვეზი ან დათქმულ ვადაში არ ჩაბარდა ასეთ შემთხვაში მომხარებელს აქვს მოითხოვოს განაცხადის გაუქმება.

3. მომსახურების მიღების პირობები

ჩვენი კომპანიის მომსახურება ხელმისაწვდომია საქართველოს ფარგლებში,

4. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს, წაიშალოს ან განახლდეს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებგვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი სისტემების ან ამ ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხიმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებგვერდთან დაკავშირებით; მათ შორის შეუსაბამობაზე ვებგვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამას ან საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი პირობების გამო. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებგვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს დიდი ალბათობა , რომ თქვენ ვერ შეძლოთ მომსახურების მიღება და გადახდა დასრულდეს წარმუმატებლად. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებგვერდის გამოყენებისაგან/ მომსახურების მიღებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკზე პასუხიმგებელი ხართ თქვენ.

5. კონფიდენციალურობა, მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას რომელიც შეიძლება იყოს როგორც პირადი საიდენტიფიკაციო არამედ არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქტობრივი მისმათი. პროდუქტის საფასურის გადახდისას ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუთენტურობის კოდი ან სხვა ინფორმაცია. თქვენი ბარათის დეტალები არ ინახება ჩვენს ვებგვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის დაცული გვერდიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი ბარათის ინფორმაციაზე. თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას: თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად; მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით.

6. უსაფრთხოება

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად ჩვენ ვატარებთ მრავალ ღონისძიებას. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მითითების შემთხვევაში. ჩვენ გირჩევთ, რომ მესამე პირებს არ გაანდოთ თქვენი პაროლი. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თქვენს ბარათთან დაკავშირებით , რადგან თქვენი ბარათი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ რაიმენაირ გარანტიას ვებგვერდისათვის ან ვებგვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ნებისმიერი მსგავსი ინფორმაცია.

7. ონლაინ შესყიდვების პირობები

საიტი ფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში, შეკვეთის გამოგზავნის შემდეგ ოპერატორი დაგიკავშირდებათ სამუშაო საათებში 10:00-19:00 საათამდე.

8. მიწოდების პირობები

თბილისის ტერიტორიაზე შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდება მოხდება შეკვეთიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში რეგიონებში მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 4(ოთხ) სამუშაო დღის განმავლობაში კურიერული მომსახურება უფასოა, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში.

9. საკონტაქტო ინფორმაცია

 

შპს „ განვადებები“

(ს/კ 400299422)

GANVADEBEBi.GE